Tijdens het werk op kantoor of op de werkvloer, zijn risico’s verbonden voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers maar ook in relatie tot de kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van het te leveren product of dienst. Middels de RI&E worden deze risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd waarna een Plan van Aanpak opgesteld wordt om te komen tot een verbetering en borging.

De werkgever is volgens artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbo-wet) verplicht een RI&E op te (laten) stellen en deze in enkele gevallen te laten toetsen. Doel van de RI&E is om de risico’s voor uw medewerkers in kaart te brengen. Op basis daarvan maatregelen te treffen waardoor de risico’s worden opgeheven of tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Daarmee worden de medewerkers optimaal beschermd tegen de resterende risico’s op de gebieden Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.