De controle van de nood- / vluchtwegverlichting richt zich op het waarborgen van de goede staat van deze middelen zodat er in geval van een calamiteit vanuit kan worden gegaan dat men op een veilige manier een gebouw kan verlaten.

Conform het Gebruiksbesluit én de Arbo-wet dient in ieder gebouw nood- / vluchtwegverlichting aanwezig te zijn die tenminste éénmaal per jaar volgens NEN-EN 1838 onderhouden en gecontroleerd wordt. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een erkende keurmeester van BestSafe. Het kost u weinig moeite omdat de keurmeester bij u langs komt en alles ter plekke afhandelt. Zo heeft deze alle onderdelen voor nood- / vluchtwegverlichting bij en kan hij deze gelijk vervangen mocht het nodig zijn.

U voldoet na de controle aan de normen die gesteld worden door de wetgever of certificerende instantie. Ook worden tijdens de keuring alle te keuren armaturen voorzien van een unieke code waardoor de algehele naspeurbaarheid verhoogd wordt. Mocht er dus sprake zijn van een calamiteit kunt u aantonen dat uw nood- / vluchtwegverlichting in orde was, dit moet u ook aan kunnen tonen bij de verzekeraar.