Het keuren van kleine blusmiddelen richt zich op het waarborgen van de goede staat van deze middelen zodat ze in geval van nood klaar zijn om gebruikt te worden. BestSafe is een REOB (KIWA NCP) erkend onderhoudsbedrijf. 

Blusmiddelen dienen ieder jaar gekeurd te worden door een REOB erkend onderhoudsbedrijf. Hiernaast zijn er per blusmiddel specifieke eisen om de juiste werking te garanderen. De onderhoudswerkzaamheden en frequentie zijn opgenomen in de NEN-norm 2559 en NEN-EN 671-3.

Draagbare blusmiddelen te weten poederblussers, sproeischuimblussers, CO2-blussers en slanghaspels worden ter plaatse geïnspecteerd en gecontroleerd voor een juiste werking. Het kost u dus weinig tijd en moeite want u hoeft de deur niet uit! Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een REOB erkende keurmeester.

Na de controle voldoet u aan de normen die gesteld worden door de wetgever of certificerende instantie. Ook worden tijdens de jaarlijkse keuring alle te keuren blusapparaten voorzien van een unieke code waardoor de algehele naspeurbaarheid verhoogd wordt. Op deze manier bent u dus zeker van uw blusmiddel mocht er gevaar dreigen. Ook is het belangrijk voor de verzekering dat u aan kunt tonen dat u over goedgekeurde blusmiddelen bezit. Ieder blusmiddel is voorzien van een beknopte gebruiksaanwijzing.