Bij BestSafe zijn er verschillende mogelijkheden qua BHV cursussen. Zo kan je ook voor nascholing kiezen als je BHV al gehad hebt maar je dit jaarlijks wilt verversen. Er zijn dus zowel BHV basiscursussen als nascholingscursussen.

Tijdens deze cursus leert u alle basiskennis en vaardigheden die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om Eerste Hulp te verlenen, een beginnende brand te bestrijden en een ontruiming te begeleiden.. Onze cursussen worden verzorgd door praktijk gevormde en anders denkende instructeurs welke als basis uitgangspunt preventie i.p.v. repressie bijgebracht hebben gekregen.

Tijdens de cursus worden onderstaande onderwerpen behandeld:

  • Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels
  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp incl. reanimatie en gebruik van de AED
  • Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels
  • Brand en de gevaren bij brand
  • De taak van de BHV-er bij een brand
  • Voorbereiding van een ontruiming
  • De taak van de BHV-er bij een Ontruiming

Aan het eind van de cursusdag volgt er een examen, wanneer deze behaald is ontvangt u een BHV Certificaat. Dit certificaat is slechts 1 jaar geldig, wanneer deze verloopt kan deze verlengt worden door een herhalingscursus te volgen.