Bij de bouw van een pand wordt bepaald of er een droge blusleiding in het gebouw komt te zitten (bouwbesluit). Deze leidingen staan droog en worden door de brandweer gebruikt om het bluswater naar de juiste verdieping te pompen. Zonder een goed werkende leiding is het voor de brandweer moeilijk om snel een brandhaard te bereiken.

Volgens de NEN 1594-2006 moet een droge blusleiding jaarlijks gecontroleerd worden en eens in de vijf jaar beproefd, waarbij de druk wordt opgevoerd naar 24 bar. BestSafe verzorgt zowel de jaarlijkse controles van uw aansluitpunten droge blusleiding als de vijfjaarlijkse hydrostatische test en afpersing van de droge blusleiding.

Bij de jaarlijkse controle wordt er gekeken naar:

  • De visuele controle van alle onderdelen
  • Controle van de voeding- en brandslangaansluiting
  • Controleren van de rubber afdichtingen
  • Controleren van de spindels

Bij de vijfjaarlijkse controle wordt er gekeken naar:

  • Jaarlijks onderhoud
  • Controleren of het ontluchtingsventiel goed functioneert
  • Hydrostatisch beproeven van de blusleiding op 2400 Kpa
  • Het leeg maken en afsluiten van de leiding