Kleine blusmiddelen

Het keuren van kleine blusmiddelen richt zich op het waarborgen van de goede staat van deze middelen zodat ze in geval van nood klaar zijn om gebruikt te worden. BestSafe is een REOB (KIWA NCP) erkend onderhoudsbedrijf.  Blusmiddelen dienen ieder jaar gekeurd te worden door een REOB erkend onderhoudsbedrijf. Hiernaast zijn er per blusmiddel specifieke eisen om de juiste werking te garanderen. De onderhoudswerkzaamheden en frequentie zijn opgenomen in de NEN-norm 2559 en NEN-EN 671-3.

Noodverlichting

De controle van de nood- / vluchtwegverlichting richt zich op het waarborgen van de goede staat van deze middelen zodat er in geval van een calamiteit vanuit kan worden gegaan dat men op een veilige manier een gebouw kan verlaten. 

Calamiteitenplan

In een bedrijf kunnen er onverhoopt noodsituaties ontstaan. In zulke gevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden om de medewerkers, gasten en jezelf in veiligheid te brengen. Dit wordt beschreven en vastgelegd in een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan.

NEN-3140 keuringen

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. Wij voeren NEN 3140 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties. 

Droge blusleidingen

Bij de bouw van een pand wordt bepaald of er een droge blusleiding in het gebouw komt te zitten (bouwbesluit). Deze leidingen staan droog en worden door de brandweer gebruikt om het bluswater naarde juiste verdieping te pompen.Zonder een goed werkende leiding is het voor de brandweer moeilijk om snel een brandhaard te bereiken.Volgens de NEN 1594-2006 moet een droge blusleiding jaarlijks gecontroleerd worden en eens in de vijf jaar beproefd, waarbij de druk wordt opgevoerd naar 24 bar.

RI&E

Aan werken op kantoor of op de werkvloer, zijn risico’s verbonden voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers maar ook in relatie tot de kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van het te leveren product of dienst. Middels de RI&E worden deze risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd waarna een Plan van Aanpak opgesteld wordt om te komen tot een verbetering en borging.

Brandwerende doorvoeringen

Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden, maar met adequate bouw­kundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Brandwerende doorvoeringen nemen hierbij een belangrijke plaats in. Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van ieder gebouw en moeten worden beveiligd tegen brand. Binnen dit specialistisch vakgebied bieden wij u de best haalbare brandveiligheid volgens de in het Bouwbesluit voorgeschreven richtlijnen. 

Stellingen keuren

Magazijnstellingen keuren wordt door veel bedrijven onderschat. Een veilig en betrouwbaar magazijn is uiterst belangrijk om met een goed gevoel te werken. Een veilig magazijn is een magazijn dat gekeurd is door gecertificeerde keurmeesters. BestSafe pakt de inspectie en keuring periodiek op. Tijdens deze inspectie maken wij notities welke aandachtspunten er zijn. Bijvoorbeeld: Het onderste deel van de staanders van magazijnstellingen dragen vaak tot 80 procent van het totale gewicht. Als deze te veel beschadigd raken, kan dat vervelende situaties tot gevolg hebben.

Beheerderstaken BMI

De maandelijkse beheerderstaken richt zich op het waarborgen van de goede staat van de brandmeldinstallatie. Steeds meer gebruikers en beheerders van gebouwen kiezen er wegens uitlopende redenen voor om de beheerderstaken uit te besteden. Deze beheerderstaken dienen maandelijks (incl. 4 en 8 maandelijks uitgebreider) uitgevoerd te worden. Zowel de maandelijkse beheerderstaken als het jaarlijks groot onderhoud kunnen wij voor u verzorgen dan wel coördineren. De wetgever hanteert hierbij de NEN 2654-1 betreffende onderhoud van brandmeldinstallaties.

Pakket op maat

Bij BestSafe zijn er verschillende diensten die ze uitvoeren. Er kan hiervoor een pakket gemaakt worden met daarin de diensten waar u gebruik van wilt maken. Hiervoor komt een medewerker van BestSafe van te voren langs om te overleggen wat u wel en wat u niet in het pakket wilt hebben zitten.