In een bedrijf kunnen er onverhoopt noodsituaties ontstaan. In zulke gevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden om de medewerkers, gasten en jezelf in veiligheid te brengen. Dit wordt beschreven en vastgelegd in een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan.

In het calamiteitenplan moeten onder andere staan: 

  • Namen plus telefoonnummers van bhv'ers
  • Alle alarmnummers
  • Waar de blus- en EHBO-middelen aanwezig zijn
  • Hoe het instrueren van het personeel in zijn werk gaat
  • Wie actie neemt tot ontruimen
  • Wie de calamiteit meldt bij de hulpinstanties
  • Waar noodkaarten en plattegronden zich bevinden
  • Wat te doen bij een bommelding, terreuracties, ordeverstoringen en dergelijke

Het komt erop neer dat een calamiteitplan moet bestaan uit: instructies, een instructieplan, alarmering, de verzamelplaats en tekeningen. BestSafe kan dit voor u realiseren, wij stellen een calamiteitenplan op die alleen bij jou bedrijf past.