De maandelijkse beheerderstaken richt zich op het waarborgen van de goede staat van de brandmeldinstallatie. Steeds meer gebruikers en beheerders van gebouwen kiezen er wegens uitlopende redenen voor om de beheerderstaken uit te besteden. Deze beheerderstaken dienen maandelijks (incl. 4 en 8 maandelijks uitgebreider) uitgevoerd te worden. Zowel de maandelijkse beheerderstaken als het jaarlijks groot onderhoud kunnen wij voor u verzorgen dan wel coördineren. De wetgever hanteert hierbij de NEN 2654-1 betreffende onderhoud van brandmeldinstallaties.

De beheerderstaken worden iedere maand op een in overleg te bepalen vaste dag en tijdstip uitgevoerd. Zij worden uitgevoerd door een merk onafhankelijke, gecertificeerde keurmeester welke op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving. Na afloop van ieder bezoek werkt deze het logboek van de brandmeldinstallatie bij zodat deze te allen tijde up-to-date is.

Met het Bouwbesluit 2012 is voor gebouwen met een bepaald gebruiksdoel de verplichte automatische doormelding naar de Regionale Alarmcentrale van de brandweer (RAC) komen te vervallen. Wellicht is het voor u interessant om de doormelding naar de RAC om te zetten naar een Particuliere Alarmcentrale (PAC). U bespaart hiermee de hoge, jaarlijks terugkomende, kosten van directe doormelding naar de brandweer. Wilt u weten of, en zo ja, hoeveel u kunt besparen neem dan vrijblijvend contact op.