De keuring van brandblussers is een wettelijke verplichting

De keuring van brandblussers is een wettelijke verplichting

Al decennialang is het verplicht om blusmiddelen periodiek te laten keuren. De keuring van brandblussers, brandhaspels en aanverwanten zijn daar een onderdeel van.  Wanneer de blusmiddelen niet gekeurd worden, kan dit leiden tot een reprimande of zelfs een boete.

Al decennialang is het verplicht om blusmiddelen periodiek te laten keuren. De keuring van brandblussers, brandhaspels en aanverwanten zijn daar een onderdeel van.  Wanneer de blusmiddelen niet gekeurd worden, kan dit leiden tot een reprimande of zelfs een boete. Dit is tevens alleen wanneer de brandweer langs komt voor controle. Ook verzekeraars controleren of een keuring jaarlijks heeft plaatsgevonden. Zij zijn vaak een bepalende factor als het gaat om de keuring, want wanneer u de blusmiddelen niet keurt, keert de verzekering vaak niet uit bij een claim op de br andverzekering.

Historie

Keuring van brandblussers tot en met 2009

Vóór 2009 moesten er volgens de wet alle brandblussers jaarlijks gekeurd worden. Ruim 20% van de brandblussers worden na de keuring afgekeurd. De afkeuring van de brandblussers kan de volgende oorzaken hebben:

  • Weersinvloeden zoals vorst of condens
  • Vervanging blusstof
  • Afkeur op leeftijd
  • Afkeur op economische leeftijd
  • Technische mankementen
  • Roestvorming inwendig en uitwendig
  • Beschadiging


U ziet dat de keuring van een brandblusser een belangrijk punt is voor de brandveiligheid en verschillende redenen heeft om afgekeurd te worden.

Keuring vanaf 2010

Volgens de wet moeten allee draagbare en verrijdbare blustoestellen slecht minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd. Echter stellen verschillende NEN-normen, verzekeraars en brancheverenigingen dat blussers wél jaarlijks gekeurd moeten worden. Onder andere de NEN 2559 en NEN 2659 stellen dat keuringen voor brandblussers en verrijdbare blustoestellen elk jaar moeten plaats vinden. Hierin is ook vast gelegd hoe de keuring moet plaats vinden en waar deze aan moet voldoen. Daarnaast blijkt dat zowel de VEBON als NCP bang zijn dat de brandveiligheid in het gedrang komt. Hierdoor verwachten alle betrokken organisaties en verzekeraars dat de keurende bedrijven/instanties nog steeds jaarlijks bij hun klanten de keuring van brandblussers blijven uitvoeren. De VEBON stelt ook dat alle VEBON gecertificeerde bedrijven blusmiddelen minimaal één keer peer jaar keuren. Ook anno 2014 zijn er veel verzeker
ingsmaatschappijen die eisen dat de keuring jaarlijks uitgevoerd worden.

Keuring van brandslanghaspels sinds 2010

In tegenstelling tot draagbare en verrijdbare brandblusapparaten moeten, volgens de wet, de brandslanghaspels wél jaarlijks gekeurd worden. Dit vanwege risico op gebied van legionellabesmetting van het drinkwater. De keuring van brandslanghaspels valt onder de NENEN-671-3.